سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Thursday, August 9, 2012

احتمال بروز شورش ها به دلیل تاخیر در پرداخت یارانه های مرداد ماهاحتمال بروز شورش ها به دلیل تاخیر در پرداخت یارانه های مرداد ماه
پس از گذشت نزدیک به یک هفته از زمان پرداخت یارانه ها هنوز یارانه های نقدی این ماه پرداخت نشده است. تعداد زیادی مردم هر روز جلوی عابربانک ها تجمع می کنند اما خبری از پول نیست. به نظر می رسد که دولت پول پرداخت این ماه یارانه ها را ندارد و حتی با شایعه ی افزایش قیمت دلار هم نتوانسته است به اندازه ی کافی پول فراهم کند. خشم مردم جلوی بانک ها به وضوح مشخص است و احتمال بروز درگیری و شورش در صورتی که این وضعیت ادامه یابد زیاد است.

No comments:

Post a Comment