سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Thursday, January 20, 2011

خبر فوری: تجمع اعتراضی زنان سپاهان شهر اصفهان در اعتراض به قبض های سرسام آور گاز

بنا به اخبار رسیده توسط یکی از فعالان خودرهاگران از منطقه ی سپاهان شهر زنان شجاع این منطقه پس از دریافت قبض گاز و قیمت های بالای آن در مقابل اداره ی گاز این منطقه تجمع اعتراضی برپا کردند. منتظر اخباری تکمیلی در این باره هستیم

سپاهان شهر در فاصلة 5 كيلومتري جنوب دروازه شيراز شهر اصفهان در انتهاي محدودة قانوني شهر اصفهان واقع شده است و حدود 400 هكتار وسعت دارد

Monday, January 10, 2011

چنگ زدن نان از دست مردم توسط گرسنگان در تهران

خبر رسیده از تهران
وضعیت فقر و نا امنی در تهران به درجه ای رسیده است که در خیابان پیامبر نزدیک میدان نور افراد شاهد بوده اند که گرسنگان در شهر نان را از دست مردم چنگ زده و پا به فرار می گذارند. نان سنگک آزاد به بهای 1000 تومان به فروش می رسد