سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Tuesday, August 7, 2012

دلار در مرز 2300 تومانبا گذر قیمت دلار از مرز 2240 تومان به نظر می رسد که تا ساعاتی دیگر قیمت دلار به مرز 2300 برسد. خبرهای تایید نشده ای در این باره به دست رسیده است.

No comments:

Post a Comment