سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, August 11, 2012

پیام همدردی سازمان خودرهاگران با هموطنان داغدار در آدربایجان


پیام همدردی سازمان خودرهاگران با هموطنان داغدار در آدربایجان
درگذشت گروهی از هموطنان عزیزمان را در زلزله ی آذربایجان خدمت تمامی مردم ایران تسلیت می گوییم. باشد که با کمک همدیگر ایرانمان را آزاد و برای رخدادهای طبیعی مانند این آماده شویم.

سازمان خودرهاگران )  فرهنگی-سیاسی(
http://khodrahagaran.org
رادیو اتحاد:  http://www.radioetehad.com

No comments:

Post a Comment