سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, October 30, 2011

گزارش بزرگداشت کورش در کنار مقبره ی وی در شیراز
گزارش بزرگداشت کورش در کنار مقبره ی وی در شیراز--------
این گزارش توسط یکی از حاضران در صحنه به دست واحد خبر دفتر تولید سازمان خودرهاگران رسیده است.
------
من شنبه ۷ آبان بد از ظهر اونجا بودم نزدیک ۲۰۰ نفر هم بودند. زمانی که جمعیت گردهم می آمد ماموران و لباس شخصی ها سعی می کردند مانع از تجمع شوند.
یکی‌ از مردم با یکی‌ از مامورها بحث کرد و در باره هویت‌ ایرانی و کوروش بزرگ توضیح داد. آنها اجازه دادند مردم فقط برای کورش شعار بدهند. مردم هم با شعار ایران وطن ما کورش پدر ما ادامه دادند و بعد سرود ‌ای ایران را خواندند. آن گاه سرود یاردبستانی خوانده شد. بعد از این سرود ماموران ریختند و گفتند که از اینجا بروید. اما آنها محوطه را بسته بودند و می خواستند سه-چهار خانم را بازداشت کنند. این موضوع سبب تشنج و درگیری شد و ماموران وحشیانه به مردم هجوم آوردند تا حاضران را متفرق کنند و چیزی حدود 20-30 نفر را بازداشت کردند.گزارش بزرگداشت کورش در کنار مقبره ی وی در شیراز
گزارش بزرگداشت کورش در کنار مقبره ی وی در شیراز--------
این گزارش توسط یکی از حاضران در صحنه به دست واحد خبر دفتر تولید سازمان خودرهاگران رسیده است.
------
من شنبه ۷ آبان بد از ظهر اونجا بودم نزدیک ۲۰۰ نفر هم بودند. زمانی که جمعیت گردهم می آمد ماموران و لباس شخصی ها سعی می کردند مانع از تجمع شوند.
یکی‌ از مردم با یکی‌ از مامورها بحث کرد و در باره هویت‌ ایرانی و کوروش بزرگ توضیح داد. آنها اجازه دادند مردم فقط برای کورش شعار بدهند. مردم هم با شعار ایران وطن ما کورش پدر ما ادامه دادند و بعد سرود ‌ای ایران را خواندند. آن گاه سرود یاردبستانی خوانده شد. بعد از این سرود ماموران ریختند و گفتند که از اینجا بروید. اما آنها محوطه را بسته بودند و می خواستند سه-چهار خانم را بازداشت کنند. این موضوع سبب تشنج و درگیری شد و ماموران وحشیانه به مردم هجوم آوردند تا حاضران را متفرق کنند و چیزی حدود 20-30 نفر را بازداشت کردند.


Thursday, October 27, 2011

فراخوان برای بزرگداشت کورش در میدان آزادی تهران

بنا به برخی فراخوان ها قرار است که روز شنبه 7 آبان بزرگداشت کورش کبیر در میدان آزادی برگزار شود. ساعت مراسم ساعت 19 اعلام شده است. اطلاعات تکمیلی ارسال خواهد شد.
میدان آزادی تهران

میدان آزادی تهران

بنا به برخی فراخوان ها قرار است که روز شنبه 7 آبان بزرگداشت کورش کبیر در میدان آزادی برگزار شود. ساعت مراسم ساعت 19 اعلام شده است. اطلاعات تکمیلی ارسال خواهد شد.
میدان آزادی تهران

Sunday, October 23, 2011

خبر جدید: افشاگری در باره دزدی 100 میلیارد تومانی در بانک تجارت در اصفهان


واحد خبر دفتر تولید سازمان خودرهاگرانبنا به گزارش هایی که از ایران به دست واحد خبری دفتر تولید سازمان خودرهاگران رسیده است یک دزدی یک صد میلیارد تومانی در بانک تجارت اصفهان شعبه ی میدان انقلاب انجام شده است. این اتفاق ماه قبل افتاده است. بنا بر این گزارش حدود یک ماه پیش آبدارچی بانک صبح زود به محل کار خود می آید. اما با نزدیک شدن به ساعت آغاز کار مشاهده می کند هیچ یک از کارمندان در سر کار حاضر نشده است و مردم نیز در انتظار باز شدن در بانک هستند. آبدارچی با حراست تماس می گیرد. ماموران حراست در محل حاضر می شوند و پس از تحقیقات لازم مشخص می شود که تمام کارمندان بانک- ظاهرا بدون استثناء- ایران را ترک کرده و با خانواده هایشان عازم اروپا شده اند.
رقمی که از طریق اختلاس و سایر عملیات تقلبی بانکی توسط این عده از کشور خارج شده است 
معادل 100 میلیارد تومان برابر با صد میلیون دلار می باشد.
دستگاه های اطلاعاتی رژیم که هنوز با ماجرای سه هزار میلیارد تومانی باندهای درونی حکومت هستند برای ممانعت از افشای این دزدی و به نمایش گذاشتن ناتوانی دستگاه دولتی از انتشار و گسترش این خبر جلوگیری کرده اند.
اطلاعات بیشتری از این دزدی به زودی منتشر خواهد شد.

خبر جدید: افشاگری در باره دزدی 100 میلیارد تومانی در بانک تجارت در اصفهان


واحد خبر دفتر تولید سازمان خودرهاگران
.
بنا به گزارش هایی که از ایران به دست واحد خبری دفتر تولید سازمان خودرهاگران رسیده است یک دزدی یک صد میلیارد تومانی در بانک تجارت اصفهان شعبه ی میدان انقلاب انجام شده است. این اتفاق ماه قبل افتاده است. بنا بر این گزارش حدود یک ماه پیش آبدارچی بانک صبح زود به محل کار خود می آید. اما با نزدیک شدن به ساعت آغاز کار مشاهده می کند هیچ یک از کارمندان در سر کار حاضر نشده است و مردم نیز در انتظار باز شدن در بانک هستند. آبدارچی با حراست تماس می گیرد. ماموران حراست در محل حاضر می شوند و پس از تحقیقات لازم مشخص می شود که تمام کارمندان بانک- ظاهرا بدون استثناء- ایران را ترک کرده و با خانواده هایشان عازم اروپا شده اند.
رقمی که از طریق اختلاس و سایر عملیات تقلبی بانکی توسط این عده از کشور خارج شده است معادل 100 میلیارد تومان برابر با صد میلیون تومان می باشد.
دستگاه های اطلاعاتی رژیم که هنوز با ماجرای سه هزار میلیارد تومانی باندهای درونی حکومت هستند برای ممانعت از افشای این دزدی و به نمایش گذاشتن ناتوانی دستگاه دولتی از انتشار و گسترش این خبر جلوگیری کرده اند.
اطلاعات بیشتری از این دزدی به زودی منتشر خواهد شد.