سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, May 26, 2012

بررسی انتخابات مصر، پرونده ی اتمی و شرایط مبارزاتی داخل کشور
برنامه زنده - هم اکنون در رادیو اتحاد 
گفتگوی هفته
مصاحبه فرناز اقبال با دکتر کورش عرفانی 
موضوعات: بررسی انتخابات مصر، پرونده ی اتمی و شرایط مبارزاتی داخل کشور


کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
Satellite:
 Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4
Radio Name: Radio Etehad RadioEtehad

Saturday, May 19, 2012

راهی برای تغییر: استراتژی سازمان خودرهاگران برای تغییر در ایرانهم اکنون - برنامه زنده
دکتر کورش عرفانی
و دکتر بیژن افتخاری
در برنامه ی تصویر آزادی
موضوع : راهی برای تغییر: استراتژی سازمان خودرهاگران برای تغییر در ایران
... برنامه ی تلویزیونی سازمان خودرهاگران
در تلویزیون اندیشه
www.andishehnews.com

چشم انداز مذاکرات اتمی ایران در آستانه مذاکرات بغداد


برنامه زنده - هم اکنون در رادیو اتحاد 
مصاحبه جمشید تهرانی با دکتر کورش عرفانی 
موضوعات: 
1) چشم انداز مذاکرات اتمی ایران در آستانه مذاکرات بغداد 
2) موقعیت اقتصاد کشور و احتمال فروپاشی اجتماعی جامعه 
3) وظایف و مسئولیت های نیروهای کنشگر و فعال سیاسی در شرایط کنونی

http://www.radioetehad.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4
Radio Name: Radio Etehad RadioEtehad

Monday, May 7, 2012

احتمال قحطی وجود دارد. آماده باشیم.هشدار:
خبرهای مربوط به قاپ زدن نان در خیابان ها در حال افزایش است. احتمال قحطی وجود دارد. آماده باشیم.

Friday, May 4, 2012

Tuesday, May 1, 2012

برنامه زنده - هم اکنون 

مصاحبه فرامرز فروزنده با دکتر کورش عرفانی
برنامه همصدایی
در باره ی آلترناتیو
برنامه مشترک رادیو اتحاد و تلویزیون اندیشه