سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, December 8, 2013

تبعیض و هزار فامیلی در حکومت ناب محمدیعلی نعمتی، برادر آناهیتانعمتی، هنرپیشه فوق مشهور ایرانی، به توصیه خواهرش نزد وزیر ارتباطات، با اینکه دانشجوی دوره کارشناسیِ دانشگاه آزاد ورامین است، عضو موظف هیات مدیره پست بانک شد. 

چه می کنه این جادوی سینما !!!