سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, February 12, 2012

«داریم در خانه یخ می زنیم»، خبر یک هموطن بعد از قطع گاز در گیلان

« داریم در خانه یخ می زنیم»، خبر یک هموطن بعد از قطع گاز در گیلان

گاز در استان گیلان قطع است. 90 درصد مردم گاز ندارند. شرکت گاز هیچ چیز اعلام نکرده بوده است. می گویند ممکن است تا 48 ساعت ادامه یابد. مردم دارند یخ می زنند. نانوایی ها نان پخت نمی کنند . مدارس فردا تعطیل اعلام شده است. مردم به هیزم و زغال روی آورده اند. وضعیت به کلی به هم ریخته است.
در استان مازندران مردم به معازه ها هجوم آورده اند تا بخاری نفتی بخرند.
به نظر می رسد که به هم ریختن وضعیت مالی رژیم و قطع واردات گاز از ترکمنستان بتواند دلیل این قطعی باشد. امکان بروز تلفات برای برخی خانواده های محروم این دو استان وجود دارد.