سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, November 30, 2012

انفجار خشم کارگران در راه است


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: انفجار خشم کارگران در راه است
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

خارج شدن پرونده ی اتمی از کنترل رژیم ایران

www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: خارج شدن پرونده ی اتمی از کنترل رژیم ایران
www.radioetehad.com
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Thursday, November 29, 2012

راه‌های کنشگری رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: راه‌های کنشگری
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

اوج گیری اختلافات درون سپاه پاسدارانwww.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: اوج گیری اختلافات درون سپاه پاسداران
www.radioetehad.com
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Wednesday, November 28, 2012

آغاز مبارزات سازمان یافته ی کارگران و چگونگی رشد آن

 رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: آغاز مبارزات سازمان یافته ی کارگران و چگونگی رشد آن
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

آشکار شدن آثار شکست مذاکرات مخفی با آمریکاwww.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: آشکار شدن آثار شکست مذاکرات مخفی با آمریکا
www.radioetehad.com
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Tuesday, November 27, 2012

ضعف های دشمن را بشناسیم و از آن بهره ببریم
 رادیو اتحاد
 www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: ضعف های دشمن را بشناسیم و از آن بهره ببریم
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

وحشت رژیم از سقوط قریب الوقوع اسد در سوریهwww.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: وحشت رژیم از سقوط قریب الوقوع اسد در سوریه
www.radioetehad.com
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Monday, November 26, 2012

به فکر سلامت و امنیت خود باشیم
 رادیو اتحاد
 www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: به فکر سلامت و امنیت خود باشیم
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

ترس و وحشت روحانیت در درون نظام


www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: ترس و وحشت روحانیت در درون نظام
www.radioetehad.com
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Sunday, November 25, 2012

عاشورای کساد، بی رونق و بی روح مردم گرسنهعاشورای کساد، بی رونق و بی روح مردم گرسنه
یکشنبه 5 آذر 1391
گزارشات رسیده از سراسر ایران حاکیست که عاشورای امسال یکی از سردترین و بی روح ترین عاشوراهای سال های اخیر بوده است. فضای شهرها سوت و کور گزارش شده است. تعداد دسته های عزاداری هرگز تا این حد کم نبوده است و در درون دسته ها تعداد شرکت کنندگان کمتر از همیشه بوده است. یک گزارش می گفت که در بعضی موارد کار به استهزاء کشیده شده است. به طور مثال دسته ای به راه افتاده و فقط شامل چند نفر در زیر علامت دسته و چند نفر هم مشغول کوبیدن طبل و سنج بوده است و کسی برای سینه یا زنجیر زدن حضور نداشته است.
در بسیاری از خیابان ها وضعیت طوری بوده که تعداد کسانی که برای سرگرمی و تماشا در کنار خیابان ایستاده بوده اند چند ده برابر کسانی بوده است که در وسط خیابان مشغول عزاداری بوده اند. در بسیاری موارد سپاه خود وارد عمل شده است و با به کارگیری سیستم های صوتی و دادن غذای رایگان سعی داشته است که تعدادی را در دسته های عزاداری تحت کنترل خود جمع کند.
موج مردم گرسنه با قابلمه ها و برخی حتی با سوارکردن قابلمه روی موتورهای خود از این خیابان به آن خیابان می روند تا برای روزهای آینده ی خود غذای نذری دریافت کنند. خیابان ها پر از پلیس و نیروهای امنیتی است تا مبادا گرسنگان به حرکتی دست بزنند.
یک جوان از ایران می نویسد:« البته از واقعیت نباید دور شد که امسال کم رنگترین حظور در تکایا و حسینه ها و مساجد را مردم داشتند . سالهای قبل صدای عربده های مداحین و صدای گوش خراش تبل و سنج و زنجیر و سینه زنی ها یک لحظه قطع نمی شد اما امسال هیچ خبری نیست . فقط هر جا غذا می دهند صفهای طولانی تشکیل شده دو برابر سال قبل ».
به این ترتیب این نمایش مذهبی نیز جایگاه و ارزش خود را از دست داده است. جوانان از این فرصت برای یافتن دوست دختر و پسر استفاده می کنند و به گفته ی یک منبع داخلی فروش لوازم آرایش در ایام محرم دو تا سه برابر می شود. در سایه فقر و گرسنگی و بیکاری و پوچی مردم، مراسم محرم را نیز می توان پایان یافته و تمام شده حساب کرد.
Saturday, November 24, 2012

بررسی نقش مذهب و عاشورا در جامعه ایران، وضعیت مصر و سرنوشت طرح هدفمندی یارانه ها رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
گفتگوی هفته – برنامه ای از فرناز اقبال
گفتگو با دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: بررسی نقش مذهب و عاشورا در جامعه ایران، وضعیت مصر و سرنوشت طرح هدفمندی یارانه ها
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Friday, November 23, 2012

آیا جامعه ی ایران در آستانه ی تحولی مهم است؟ رادیو اتحاد
 www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: آیا جامعه ی ایران در آستانه ی تحولی مهم است؟
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

آشفتگی در بالاترین رده های ساختار حکومتی در ایران


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: آشفتگی در بالاترین رده های ساختار حکومتی در ایران
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Wednesday, November 21, 2012

عاشورا در پیش است. آماده باشیم رادیو اتحاد www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: عاشورا در پیش است. آماده باشیم
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

رژیم ایران در آستانه ی بحران فراگیر


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: رژیم ایران در آستانه ی بحران فراگیر
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Tuesday, November 20, 2012

به صفحه ی جدید در فیسبوک بپیوندید: ایرانی تو ناجی ایرانی

:به صفحه ی جدید در فیسبوک بپیوندیدخود را به قدرت تشخیص مجهز کنیم


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: خود را به قدرت تشخیص مجهز کنیم
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

اپوزیسون و شبه اپوزیسیون را چگونه تشخیص دهیم


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع:  اپوزیسون و شبه اپوزیسیون را چگونه تشخیص دهیم
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad