سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, June 29, 2012

خودسازماندهی: هم تاکتیک هم استراتژی

برنامه زنده - هم اکنون
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: خودسازماندهی: هم تاکتیک هم استراتژی
www.radioetehad.com

مشخصات دریافت
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4
Radio Name: Radio Etehad RadioEtehad


Monday, June 25, 2012

مقدمات کسب فرهیختگی


هم اکنون برنامه زنده

دکتر کورش عرفانی
در برنامه ی  کاوشگری جامعه
موضوع: مقدمات کسب فرهیختگی
در تلویزیون اندیشه
http://www.andisheh.tv


آموزش صوتی مدیریت شورش های اجتماعی تاکتیک ها و تکنیک ها
آموزش صوتی مدیریت شورش های اجتماعی تاکتیک ها و تکنیک ها

دکتر کورش عرفانی
رادیو اتحاد


کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران


خصلت های شورش اجتماعی : ۱) خصلت غافلگیریچگونه در مقابل خصلت ناگهانی بودن شورش عمل کنیممدیریت شورش ها: آمادگی برای برخورد با خصلت غافلگیرییک تیم هدایت کننده در محل بروز شورش چه باید بکند؟مدیریت جمع شورشی در برخورد با نیروهای سرکوبگر و مراکز دولتیمدیریت شورش ها در زمان حرکتبه سرانجام رساندن مدیریت یک شورش اجتماعیبه ثمر رساندن مدیریت شورش ها

Monday, June 4, 2012


Don't diport Reza Amir Omrani to iran

کمپین اعتراض به دیپورت رضا امیر عمرانی


  :لطفا امضا کنید