سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, April 28, 2012


هم اکنون
دکتر کورش عرفانی و دکتر بیژن افتخاری
در برنامه ی تصویر آزادی
برنامه ی تلویزیونی سازمان خودرهاگران
در تلویزیون اندیشه
http://www.andisheh.tv

برنامه زنده رادیو اتحاد برنامه ی گفتگوی هفته گفتگو با دکتر کورش عرفانی- بررسی اوضاع ایران و منطقهبرنامه زنده رادیو اتحاد
برنامه ی گفتگوی هفته
گفتگوی فرناز اقبال با دکتر کورش عرفانی
موضوع: بررسی اوضاع ایران و منطقه
مشخصات دریافت:

Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4
Radio Name: Radio Etehad


Saturday, April 14, 2012

برنامه زنده رادیو اتحاد برنامه ی گفتگوی هفته گفتگوی جمشید تهرانی با دکتر کورش عرفانی- بررسی اوضاع ایران و منطقه


برنامه زنده رادیو اتحاد
برنامه ی گفتگوی هفته
گفتگوی جمشید تهرانی با دکتر کورش عرفانی
موضوع: بررسی اوضاع ایران و منطقه

مشخصات دریافت:
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4
Radio Name: Radio Etehad

Saturday, April 7, 2012

آزادی عبدلفتاح سلطانی و همه زندانیان سیاسی را به خواستی‌ ملی‌ / میهنی تبدیل کنیم

آزادی
عبدلفتاح سلطانی 
و همه زندانیان سیاسی 
را به خواستی‌ ملی‌ / میهنی تبدیل کنیم

برنامه زنده رادیو اتحاد: برنامه ی گفتگوی هفته گفتگوی فرناز اقبال با دکتر کورش عرفانی

برنامه زنده رادیو اتحاد
برنامه ی گفتگوی هفته
گفتگوی فرناز اقبال با دکتر کورش عرفانی
موضوع: مسائل ایران و منطقه
مشخصات دریافت:
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4
Radio Name: Radio Etehad