سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, October 1, 2012

دلار در حال عبور از 3500 تومان و شایعه ی دلار 4000 تومانی


دلار در حال عبور از 3500 تومان و شایعه ی دلار 4000 تومانی
خبرها حکایت از آن دارد که قیمت دلار در حال افزایش است و تا ساعت 12 ظهر به وقت تهران از مرز 3300 تومان گذشته است و به نظر می رسد که تا آخر وقت اداری امروز بتواند به بالای 3500 تومان هم برسد. برخی وبلاگ ها صحبت از وجود متقاضایان خرید برای دلار 4000 تومان می کنند که هنوز تایید نشده است. در این حال از طرف دولت هیچ اقدامی در این زمینه دیده نمی شود.


رادیو اتحاد 
http://www.radioetehad.com


No comments:

Post a Comment