سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, October 13, 2012

کاهش تولید نفت و اثرات آن بر اقتصاد مردم


هم اکنون برنامه زنده 

دکتر کورش عرفانی و دکتر بیژن افتخاری
در برنامه ی تصویر آزادی
کاهش تولید نفت و اثرات آن بر اقتصاد مردم
برنامه ی تلویزیونی سازمان خودرهاگران
تلویزیون اندیشه   
http://www.andishehnews.com

No comments:

Post a Comment