سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Tuesday, October 2, 2012

شروع معامله ی دلار بین 3900 تا 4000 تومانشروع معامله ی دلار بین 3900 تا 4000 تومان
خبرها از تهران حکایت از حرکت دلار به سوی 4 هزارتومان دارد. بر روی تابلوی صرافی ها نرخ 3900 تومان دیده می شود و در خیابان دلال ها برای دلاری 4000 تومان معامله می کنند. این احتمال است که دلار امروز در حدود این نرخ یعنی بین 3900 تا 4000 تومان ثابت شود. برخی بر این باورند که عبور از مرز 4 هزار تومان را باید به عنوان نمودی از نبود هیچ گونه مکانیزم کنترلی بر قیمت ارز دانست.

رادیو اتحاد 
http://www.radioetehad.com


No comments:

Post a Comment