سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, September 30, 2012

قیمت دلار به آستانه ی 3000 تومان رسید.


قیمت دلار به آستانه ی 3000 تومان رسید.

قیمت دلار به طور سرسام آوری در حال افزایش است و هنوز ساعاتی از روز نگذشته که مرز 2950 تومان را پشت سر گذاشته است و به سوی 3000 تومان می رود. برخی بر این باورند که تا پایان وقت اداری امروز قیمت دلار از مرز سه هزار تومان نیز عبور خواهد کرد.

رادیو اتحاد 
http://www.radioetehad.com


No comments:

Post a Comment