سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, October 27, 2012

اقتصاد دولتی در مرز ورشکستگی، دولت ورشکسته در مرز فروپاشی

http://www.radioetehad.com هم اکنون برنامه زنده در رادیو اتحاد


گفتگوی هفته
گفتگوی فرناز اقبال با دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع:  اقتصاد دولتی در مرز ورشکستگی، دولت ورشکسته در مرز فروپاشی
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران


مشخصات دریافت:

ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا

Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad RadioEtehad

No comments:

Post a Comment