سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, September 9, 2012

احتمال گذشتن دلار از مرز 2500 تومان تا آخر وقت کاری امروزاحتمال گذشتن دلار از مرز 2500 تومان تا آخر وقت کاری امروز

براساس آخرین گزارش ها قیمت دلار از 2400 نیز گذشت و به سمت 2500 تومان پیش می رود. احتمال می رود که تا آخر وقت اداری امروز دلار از مرز این قیمت هم بگذرد. به نظر می رسد که خبر بسته شدن سفارت کانادا نگرانی های زیادی را در این زمینه بر انگیخته است.

No comments:

Post a Comment