سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Tuesday, September 25, 2012

دلار به سوی 2700 تومان تا ساعاتی دیگردلار به سوی 2700 تومان تا ساعاتی دیگر
تنها یک روز پس از بازگشایی «اتاق مبادلات ارزی» قیمت دلار سر به آسمان برداشته است. بنا به گزارش های رسیده تا ظهر امروز دلار مرز 2630 تومان را پشت سر گذاشت و اینک می رود که تا آخر ساعات اداری امروز به مرز 2700 تومان برسد. برخی کارشناسان بر این باورند که دیگر چیزی روند افزایشی دلار را متوقف نخواهد کرد. سه نرخی شدن ارز بازار را به شدت آشفته کرده است.

No comments:

Post a Comment