سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, July 29, 2012

یک نفر در صف مرغ کشته شد.
یک نفر در صف مرغ کشته شد.
بنا به گزارشات رسیده در تره بار خیابان دردشت (نارمک و رسالت) و درحوالی پارک شفق پیر مردی به دلیل ازدحام جمعیت زیر دست و پااماند و مرد. این اتفاق روز سه‌ شنبه گذشته روی داده است. قبلا هم یک نفر به واسطه برق گرفتگی ناشی از تماس با کولر به دلیل هجوم جمعیت در صف مرغ جان خود را از دست داده بود

No comments:

Post a Comment