سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, July 7, 2012

فراخوان رسیده از جانب گروهی از دانشجویان تبریزفراخوان رسیده از جانب گروهی از دانشجویان تبریز
جوانان و دانشجویان غیور تبریز فردا 18 تیر دست به اعتراض در سطح شهر خواهند زد. از کلیه ی دانشجویان خواسته شده است در سطح دانشگاه ها و هم چنین در مرکز شهر (محله ی آبرسان و ...) به این تجمعات بپیوندند.

No comments:

Post a Comment