سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Thursday, July 19, 2012

درگیری و زد و خورد برای خرید مرغ در خیابان راهپیما

درگیری و زد و خورد برای خرید مرغ در خیابان راهپیما

تمام حرفهای شما در باره شروع یک شورش از صف یک مرغ بسیار بجا بود.  امروزخودم در بازار میوه تره بار در خیابان راهپیما ضلع جنوب به شمال اتوبان
نواب شاهد درگیری و زدوخورد بودم برای خرید دو تا مرغ ( هورمونی که تازه
نصف وزنش یخ هست) چون رشته تحصیلی خود من مهندسی کشاورزی است تحقیق کردم.
کشتارگاههای مرغ تماما خالی شده اند و برای جایی مثل مرکز تهران مجبودند
از کشتار گاههای سمنان و فیروزکوه مرغ بیاورند رژیم تمامی کشتارگاههای
مرغ در میدان بهمن ( کشتارگاه سابق ) را به بیرون شهر منتقل کرده است.
خبرنگار افتخاری رادیو خودرها گران

No comments:

Post a Comment