سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, July 8, 2012


اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری اهواز و انباشته شدن زباله ها در خیابان های شهر

بنا به گزارشی که هم اکنون به دستمان رسیده است کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عقب افتادگی پنج ماهه ی حقوقشان دست به اعتصاب زده اند. این کارگران امروز در خیابان نادری اهواز دست به تجمع اعتراضی و تظاهرات زده اند. خیابان های اصلی شهر انباشته از زباله است. خبرنگار افتخاری رادیو اتحاد از خوزستان گزارش می دهد که « بازار میوه خیابان 30متری و خیابان سیروس انباشته از زباله های دیروز و امروز می باشد».

No comments:

Post a Comment