سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, July 23, 2012

سه زن بر اثر فشار ناشی از ازدحام جمعیت در صف مرغ کشته شدند


شایعه کشته شدن سه زن در ازدحام صف مرغ
بر اساس یک خبر هنوز تایید نشده سه زن بر اثر فشار ناشی از ازدحام جمعیت در صف مرغ کشته شدند. در اثر فشار و ازدحام ناشی از ایستادن در صف مرغ در فرهنگسرای خاوران که محل برگزاری نمایشگاه ارزاق رمضان بوده است کشته شده اند.هنوز هیچ یک از مسئولین امر حاضر به تائید این خبر نشده اند.


No comments:

Post a Comment