سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, January 30, 2012

فرد گرسنه برای به دست آوردن نان با چاقو به یک عابر حمله کرد.


فرد گرسنه برای به دست آوردن نان با چاقو به یک عابر حمله کرد.
بنا به گزارشی که به دست ما رسیده است چند روز پیش در جنوب تهران فردی که بعد از خرید نان از نانوایی برمی گشته است با چاقو مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفته است. این فرد پس از تهدید و ایراد جراحت با چاقو نان ها را با خود برده است. نیروی انتظامی در حال حاضر در حال آماده باش است و در بسیاری از مناطق پلیس اقدام به دستگیری افراد بی خانمان کرده است.

No comments:

Post a Comment