سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, January 30, 2012

مرگ مشکوک یک افسر نیروی انتظامی


  


مرگ مشکوک یک افسر نیروی انتظامی 
بنا به گزارش هایی که به ما رسیده چندی پیش یک افسر نیروی انتظامی به نحو مشکوکی به قتل رسیده است. نام این افسر محمد رضا پور موسی عربانی می باشد. این مرگ شک و سوال های فراوانی را برانگیخته و گفته می شود که این کار توسط عوامل رژیم صورت گرفته است. از کسانی که اطلاعاتی در این باره دارند می خواهیم که با این تلفن تماس بگیرند: 

No comments:

Post a Comment