سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, January 22, 2012

خبر فوری : هجوم مردم به بانک ها عابر بانک ها برای بیرون کشیدن پول


ساعت 10:45 /ایران / بسیاری از عابر بانکها تعطیل شده اند حضور مردم برای گرفتن پولها در مقابل بانکها و بعد هجوم به صرافیها بنابر اطلاع دقیق به بانکها دستور داده اند عابربانکها را از کار بیندازند مردم هر چه سریعتر پولهای خودرااز بانک خارج کنند خبرهای دیگر را برایتان میفرستم پیروز باشید


No comments:

Post a Comment