سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, January 23, 2012

برای زندانیان سیاسی کار کنیم. کمپین ز س از س ا
زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمپین ملی درخواست آزادی زندانیان سیاسی

-----------------------------------------------------فراخوان برای دیوار نویسی در ایران جهت درخواست آزادی زندانیان سیاسی
هموطنان عزیز، ایرانیان،
در حالی که شرایط وخیم اقتصادی و سیاسی کشور توجهات را به خود جلب کرده است حکومت استبدادی بی سر وصدا هزاران نفر را در ماه های گذشته دستگیر و به زندان انداخته است. روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان کارگری، وبلاگ نویس ها، استادان دانشگاه و هر کس که کمترین زبانی به اعتراضی بر حق گشوده است دستگیر و روانه ی حبس شده است. اما نکته ی بدتر این که این دستگیرشدگان را در زندان های رژیم در غیر انسانی ترین شرایط نگهداری کرده و رفتارهای ناشایست و بی احترامی ها و زجرهای مستمر جسمی و روانی به آنها روا می کنند. آیا باید اجازه دهیم که با هزاران زن و مرد هموطن ما این گونه رفتار نمایند؟ آیا حکومت حاضر است بدون هیچ فشار و اجباری آنها را آزاد سازد؟ حکومت هایی مثل رژیم ایران تا از مردم نترسند عقب نشینی نمی کنند. پس باید کاری کرد.
آن چه که ما در این جا پیشنهاد می دهیم حرکتی است ساده و کم خطر که می تواند از لحاظ تبلیغاتی برای حکومت بسیار پرهزینه باشد. کمپین ملی درخواست آزادی زندانیان سیاسی پیشنهاد می دهد که در داخل کشور شروع کنیم به نوشتن سه حرف ز س آ  بر روی دیوارها کنیم. این سه حرف مخفف شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» است.
این سه حرف را بر روی دیوارهای شهر، روی دیوارمدارس و دانشگاه ها، روی تابلوی کلاس ها، در اتوبوس و مترو و ایستگاه ها، روی اسکناس ها، به صورت بنرهای بزرگ و کوچک بر سر چهارراه ها و خلاصه هر کجا که می توانیم بنویسیم: ز س آ
به این ترتیب با گستردگی این کار می توانیم خشم و خواست مردم را در این باره به حکومت بفهمانیم تا بداند ما عزیزان آزادیخواه و عدالت جوی خود را در زندان ها به فراموشی نسپرده ایم.
دست به کار شویم، تا وقتی کاری نکنیم وضع بدتر می شود.

کمپین ملی درخواست آزادی زندانیان سیاسی
3  بهمن 1390No comments:

Post a Comment