سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, October 11, 2010

پیش به سوی صرافی ها، کارشان تمام است

کمیته ی نافرمانی مدنی سازمان خودرهاگران
نافرمانی مدنی انجام عملیات خارق العاده نیست. عبارت است از بهره گیری هوشمندانه از توانایی جمعی. نگاه کنیم به شرایط کنونی. دولت کودتاچی با کمبود ارز مواجه است. بیش از دو هفته است که نتوانسته نرخ ارز را تثبیت کند و هر چه می کند سبب آرامش بازار و از بین رفتن صف ها نمی شود. صرافی ها حیران و سرگردانند و مشتریان صف بسته اند اما نمی توانند ارز پیدا کنند. معنی همه ی این ها چیست؟
دولت پاسدار احمدی نژاد ارز به اندازه ی کافی ندارد تا به بازار بیاورد و قیمت دلار را تثبیت و نگرانی ها را از بین ببرد. پس دارد در این زمینه از خود ضعف نشان می دهد. حال اگر ما واقعا می خواهیم این دولت کودتاچی را پایین بکشیم و می دانیم که رفتن به خیابان ها فعلا پرهزینه است می توانیم یک کار ساده کنیم. قدری ارز بخریم. چقدر؟ هر چه می توانیم ده دلار، صد دلار، هزار دلار. هر چقدر که توانایی مالی مان اجازه می دهد. می پرسید نفع این کار چیست؟ پاسخ این است که همش نفع است:
1)      پول ریال و تومان خود را که د رمقابل تورم و گرانی هر روز دارد بی ارزش تر و ضعیف تر می شود تبدیل به پولی می کنید که قدرتش و ارزش آن در ایران هر روز دارد بالاتر می رود. بنابراین از آن جا که محال است قیمت ارز از قیمت کنونی پایین تر بیاید به طور قطع پول شما به صورت دلار یا همین ارزش را حفظ می کند و یا این که دارای ارزش بیشتری در آینده خواهد شد. پس در هر دو حالت با تبدیل تومان به دلار شما برنده هستید.
2)       دولت پاسدار احمدی نژاد وقتی با تقاضای بالا مواجه شود مجبور است که ارز را از نیازهای حیاتی دیگر بزند وبرای مهار بحران تقاضای زیاد به صرافی ها بیاورد. این امر چرخ های اقتصادی دولت را در عرصه های دیگر خواهد خواباند.
3)      با اوج گیری موج خرید ارز توسط مردم در یک مقطع بانک مرکزی نمی تواند به تقاضا پاسخ دهد و بحران ارز به بحران ورشکستگی ارزی دولت کودتاچی تبدیل می شود. با علنی شدن این ورشکستگی کل عملیات بانک های کشور دچار اختلال شده و سیستم بانکی کشور می خوابد. این آغاز بحران سراسری است.
4)      با آغاز بحران سراسری دولت باید اعلام ورشکستگی رسمی کند واستعفا دهد یا توسط مجلس عزل شود. این پایان کار دولت کودتا خواهد بود.
حال خود قضاوت کنید. آیا کار دشواری است که با خرید قدری ارز کاری را که به طریق دیگر نیاز به کلی مبارزه و تلفات دارد به دست آوریم؟ آیا روشی ساده تر از این برای پایین کشیدن باند سپاه از قدرت سراغ دارید؟ آیا نباید تا زمانی که تحریم های خارجی دارد از بیرون به دولت سپاهی فشار می آورد ما نیز از درون کار خود را بکنیم و به طور گاز انبری کودتاچیان را قیچی کنیم؟ امروز این امکان پدید آمده است. دولت کودتا در محاصره ی بیرون و درون است. کارش را بسازیم.
اطلاع رسانی کنیم، دیگران را ترغیب و تشویق کنیم و به هر صورت که می توانیم در این نهضت خرید ارز برای پایین کشیدن دولت کودتا فعال باشیم. تلفن ها را برداریم، تماس ها را شروع کنیم، ایمیل بزنیم، قدری پول فراهم کنیم و به سوی بانک ها و صرافی ها روان شویم.
به قدرت خود باور داشته باشیم و خواهیم دید که کارشان تمام است.
کمیته ی نافرمانی مدنی سازمان خودرهاگران
10/10/10
18 مهر 1389

No comments:

Post a Comment