سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Wednesday, October 6, 2010

برنامه ی روزانه ی سازمان خودرهاگران به سوی ایران
برنامه ی روزانه ی سازمان خودرهاگران به سوی ایران
« هر روز با خودرهاگران »

از روز شنبه 9 اکتبر2010 به مدت 15 دقیقه
از ساعت 14.30 تا 14.45 به وقت ایران
و 13 تا 13.15 به وقت اروپا
از تلویزیون آسوسات
روی ماهواره ی هات برد
Channel Name: ASO Sat

Satellite: Hotbird 8
Freq: 11642
SR: 27500
POL: Hor
FEC: 3/4No comments:

Post a Comment