سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, May 26, 2012

بررسی انتخابات مصر، پرونده ی اتمی و شرایط مبارزاتی داخل کشور
برنامه زنده - هم اکنون در رادیو اتحاد 
گفتگوی هفته
مصاحبه فرناز اقبال با دکتر کورش عرفانی 
موضوعات: بررسی انتخابات مصر، پرونده ی اتمی و شرایط مبارزاتی داخل کشور


کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
Satellite:
 Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4
Radio Name: Radio Etehad RadioEtehad

No comments:

Post a Comment