سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, May 7, 2012

احتمال قحطی وجود دارد. آماده باشیم.هشدار:
خبرهای مربوط به قاپ زدن نان در خیابان ها در حال افزایش است. احتمال قحطی وجود دارد. آماده باشیم.

No comments:

Post a Comment