سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, October 30, 2011

گزارش بزرگداشت کورش در کنار مقبره ی وی در شیراز
گزارش بزرگداشت کورش در کنار مقبره ی وی در شیراز--------
این گزارش توسط یکی از حاضران در صحنه به دست واحد خبر دفتر تولید سازمان خودرهاگران رسیده است.
------
من شنبه ۷ آبان بد از ظهر اونجا بودم نزدیک ۲۰۰ نفر هم بودند. زمانی که جمعیت گردهم می آمد ماموران و لباس شخصی ها سعی می کردند مانع از تجمع شوند.
یکی‌ از مردم با یکی‌ از مامورها بحث کرد و در باره هویت‌ ایرانی و کوروش بزرگ توضیح داد. آنها اجازه دادند مردم فقط برای کورش شعار بدهند. مردم هم با شعار ایران وطن ما کورش پدر ما ادامه دادند و بعد سرود ‌ای ایران را خواندند. آن گاه سرود یاردبستانی خوانده شد. بعد از این سرود ماموران ریختند و گفتند که از اینجا بروید. اما آنها محوطه را بسته بودند و می خواستند سه-چهار خانم را بازداشت کنند. این موضوع سبب تشنج و درگیری شد و ماموران وحشیانه به مردم هجوم آوردند تا حاضران را متفرق کنند و چیزی حدود 20-30 نفر را بازداشت کردند.No comments:

Post a Comment