سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Thursday, October 27, 2011

فراخوان برای بزرگداشت کورش در میدان آزادی تهران

بنا به برخی فراخوان ها قرار است که روز شنبه 7 آبان بزرگداشت کورش کبیر در میدان آزادی برگزار شود. ساعت مراسم ساعت 19 اعلام شده است. اطلاعات تکمیلی ارسال خواهد شد.
میدان آزادی تهران

No comments:

Post a Comment