سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, October 23, 2011

خبر جدید: افشاگری در باره دزدی 100 میلیارد تومانی در بانک تجارت در اصفهان


واحد خبر دفتر تولید سازمان خودرهاگرانبنا به گزارش هایی که از ایران به دست واحد خبری دفتر تولید سازمان خودرهاگران رسیده است یک دزدی یک صد میلیارد تومانی در بانک تجارت اصفهان شعبه ی میدان انقلاب انجام شده است. این اتفاق ماه قبل افتاده است. بنا بر این گزارش حدود یک ماه پیش آبدارچی بانک صبح زود به محل کار خود می آید. اما با نزدیک شدن به ساعت آغاز کار مشاهده می کند هیچ یک از کارمندان در سر کار حاضر نشده است و مردم نیز در انتظار باز شدن در بانک هستند. آبدارچی با حراست تماس می گیرد. ماموران حراست در محل حاضر می شوند و پس از تحقیقات لازم مشخص می شود که تمام کارمندان بانک- ظاهرا بدون استثناء- ایران را ترک کرده و با خانواده هایشان عازم اروپا شده اند.
رقمی که از طریق اختلاس و سایر عملیات تقلبی بانکی توسط این عده از کشور خارج شده است 
معادل 100 میلیارد تومان برابر با صد میلیون دلار می باشد.
دستگاه های اطلاعاتی رژیم که هنوز با ماجرای سه هزار میلیارد تومانی باندهای درونی حکومت هستند برای ممانعت از افشای این دزدی و به نمایش گذاشتن ناتوانی دستگاه دولتی از انتشار و گسترش این خبر جلوگیری کرده اند.
اطلاعات بیشتری از این دزدی به زودی منتشر خواهد شد.

No comments:

Post a Comment