سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, November 12, 2011

گزارش رسیده از یک هموطن درباره ی انفجار پادگان سپاه


این خبر از ایران رسیده است:
بادرود. امروز حوالي ساعت يک ظهر يکي از مقر هاي سپاهيان تروريست با کلي مهمات منفجر شد.در ان ساعت حوالي مترو کرج بودم به سمت تهران مي امدم که صداي وحشتناکي شنيده شد، فکر کرديم زلزله يا حمله نظامي به ايران شد. صدا فوق العاده شديد بود. بعد که تهران رسيدم از گفته هاي مردم شنيديم که پادگان سپاه منفجر شده مردم بسيار خوشحال شدند و اميدوارند که بين کشته شده ها سرباز نباشد. تعداد کشته ها بسيار بالا بوده ولي جمهوري اسلامي 27 نفر اعلام کرده است. مردم به شوخي مي گويند قبل حمله نظامي سپاهي ها خودکشي دست جمعي کردند .ضمنا صداي .انفجار باعث شد شيشه هاي اطراف محل مترو شکسته شود فاصله مترو کرج تا ملارد محل حادثه چندين کيلومتر مي باشد

No comments:

Post a Comment