سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Wednesday, March 16, 2011

مستنداتی در مورد پس از کشته شدن سحر حسینی، دانشجوی یاسوجی

در پي شهادت خانم سحر حسيني دانشجوي  ياسوجي رشته گياه پزشگي دانشكده
كشاورزي دانشگاه آزاد شيراز در نا آراميهاي 10 اسفند شيراز بالاخرهخ
نيروهاي امنيتي پس از  خاكسپاري نامبرده در اطراف شهر ياسوج به خانواده
ايشان اجازه برگزاري مراسم محدود بدون پخش نوار صداي قران صرفا با نصب
تراكت  واعلام محل مراسم نامبرده  را دادند.
مراسم  بزرگداشت شهادت سحر كه در بيخبري  وسكوت مرگبار خانواده بركزار
شده است اكنون در حد فاصل ميدان عدل (انقلاب ) ياسوج  در منزل پدري
برگزار شده است.
(در عكس پيام تسليت دانشگاه آزاد  شيراز نيز قابل مشاهده است. ضمنا از
تعدادبسيار محدود  تراكتهاي تسليت نصب شده در جلوي منزل ميتوان به
فشارهاي شديد امنيتي بر خانواده پي برد. در حالي كه در اين شهر عشاير
نشين  وبا توجه به موقعيت خانواده سحر ومسئوليتهاي پدر ميبايستي اين
موضوع پر رنگتر ميشد.)


No comments:

Post a Comment