سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Tuesday, November 16, 2010

رسیده ها : حکم ظالمانه ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

یکی از هموطنان ما که مورد حکم ظالمانه ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته است بر آن شده تا در این باره کاری کند

شرح ماجرا را در زیر ببینید
-------------------------
ایران  ای مهد دلیران  از تو می خواهم وجدان اصحاب رسانه را بیدار کنی تا به رسالت خود عمل کنند!                                                                               
فراخوان  عمومی و ملی

 افرادی  که به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از جانب مراجع مقرر در اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محکوم به مجازاتی بر اساس ماده  500 قانون مجازات اسلامی شده اند  ، بدون واسطه  مشمول انتفاع مادی و معنوی از این فراخوان عمومی میباشند . بدیهی است عموم ملت ایران ، بلحاظ حق انتخاب سرنوشت ( حقوق شهروندی )  اصالتاً  ذی حق محسوب و مجاز به پیروی و حمایت تا انتفاع معنوی از این فراخوان عمومی خواهند بود  !    
چو ایران نباشد تن من مباد !              
مشروعیت قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران  مبتنی بر اراده ملت ایران است و  اراده ملت ایران با قدری تصرف صنفی ( از سوی حکومت دیکتاتوری نظام جمهوری اسلامی ایران ) فعلاً متجلی در قانون اساسی است .  در حال حاضر قانون شکنی نظام جمهوری اسلامی ایران  مشهود و غیر قابل انکار  است ولکن نظام فاسد جمهوری اسلامی ایران  با تحدید رسانه های داخل کشور در حقیقت مانع ارتقاء معدل آگاهی ملت ایران شده است .

 اینجانب که بر اساس دادنامه شماره 735ـ 87  صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان در سال 1387 دارای قرار مجرمیت به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده ؛ همزمان با شدت سرکوب خونین مردم تهران ، به تاریخ 8/4/1388  شکایتی قانونی علیه رئیس جمهوری اسلامی ایران ( محمود احمدی نژاد ) مبنی بر تبلیغ علیه نظام ، بر اساس اصل 140 قانون اساسی کشور نزد دادستانی تهران مطرح نموده که این شکایت با توجه به وضعیت زمانی و به لحاظ اینکه جرم آقای محمود احمدی نژاد از جمله جرائم مشهود بود ، از سوی معاون قضائی پذیرفته ، ثبت  و به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع و در دستور کار شعبه اول بازپرسی  قرار گرفت  اما نه رسیدگی شد و نه رسانه ای و اینجانب  نیز   . . .   !

استدلال اینجانب این بود که ماهیت جرم تبلیغ علیه نظام برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران مشخص و مستند به هزاران مورد دادنامه از سوی دادگاه های انقلاب کشور است و  در قانون ایران و حتی در  اعلامیه جهانی حقوق بشر تبعیض بلا اثر و بی اعتبار است پس چطور می شود که در نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران  یکی تبلیغ میکند و محکوم به زندان می شود و دیگری بر خلاف اصل 40 قانون اساسی تبلیغ می کند و رئیس جمهور  می شود ؟ 
( تمامی مستندات و لوایح قضائی شکایت در صورت مطالبه به پیوست ارسال خواهد شد )
اینجانب نیز همچون سایر هموطنان آزاد اندیش ، خواستار  ایرانی آزاد و محدود  به قانون  و دموکراسی بوده و  هموطنان خود را دعوت به مشارکت میکنم تا ایران را از قید سلطه  قانون شکنان دروغگوی ددمنش رها  کرده  و  در اختیار اقوام و ملیت های سکنه آن قرار دهیم . با گرد همآیی ناشی از این فراخوان ، ضمن حمایت از شکایت رسمی و قانونی اینجانب که تا به حال مسکوت مانده ،  بیانیه این تشکل ملی صادر خواهد شد  و بر اساس حقوق ذاتی خود به استناد  اعلامیه جهانی حقوق بشر مانع ادامه حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران خواهیم شد و تا برقراری حکومت قانونی مبتنی بر دموکراسی ، مبارزه مدنی خود را سازمان دهی کرده و با آگاه سازی عموم ملت ، ایران عزیز را از دست دیکتاتوران دروغگو آزاد خواهیم کرد  .
خود را باور کنیم تا ایران آزاد شود  !
من تمام ایرانیان محترم را مسئول حضور نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران می دانم به همین دلیل از تمام ایرانیان دعوت به حضور در این فراخوان ملی می نمایم .             با تشکر   ـ  شاکی قانونی رئیس جمهوری اسلامی ایران 
داود  موسی رضائی دارای کد ملی  1 390456 - 387
تاریخ :  22/8/1389 شمسی برابر با   11/13/2010 میلادی


اطلاعیه شماره یک فراخوان عمومی (مورخ 22/8/1389 شمسی برابر با   11/13/2010 میلادی)

هموطنان عزیز ! 

نظر به اینکه اصل اعتقاد افراد به شرکت در فراخوان عمومی مستلزم شفافیت مقصود و محمل منطقی و عقلائی می باشد . عندالاقتضاء به آگاهی می رساند ؛

1 -  انقلاب ایران در سال 1357 در نتیجه حضور اکثریت احزاب ایرانی به ثمر رسید  . ولی متأسفانه بعد از پیروزی سال 57 از مسیر دموکراسی منحرف گردید و بنیان نظام دیکتاتوری بصورت صنفی ( آخوندی ) بسط یافت که با پوشش دین و مذهب ضمن تحدید رسانه های جمعی و انعکاس اخبار گزینشی حق ابتدایی داشتن آگاهی مکفی را از ملت ایران سلب نمود !

2 -  در متن فراخوان نام پاک ایران در آخر عنوان نظام فاسد جمهوری اسلامی ، ذکر گردیده که در اشاره به اسم خاص ناگزیر باید عنوان مورد نظر کامل نوشته می شد اما در این اطلاعیه نام پاک ایران را که مهد دلیران و اقوام مختلف است از حساب نظام فاسد جمهوری اسلامی جدا می کنیم !

3 -   عنوان اتهام تبلیغ علیه نظام در شکایت قانونی اینجانب علیه محمود احمدی نژاد ، به منزله دفاع از نظام فاسد جمهوری اسلامی نیست بلکه مقصود جلب توجه ملت ایران به دوگانگی قضاوت در نظام فاسد جمهوری اسلامی ایران است که اینجانب در شکایت قانونی خود از دو منظر ( قانون و شرع مورد معرفی نظام فاسد جمهوری اسلامی ) با ادبیات مقتضی به آن پرداخته است .
  
4 -  در متن فراخوان به لحاظ اینکه مجال پرداختن به سیکل کامل پیگیری در مورد شکایت قانونی از تمامی مجرمین ( رئیس جمهور ـ قوه قضائیه ـ مجلس شورای اسلامی ـ رهبر نظام فاسد جمهوری اسلامی ) نبوده فقط اشاره به شکایت قانونی از رئیس جمهور نظام فاسد جمهوری اسلامی ، نزد مرجع ذیصلاح قانونی شده است که در جلسات آتی و یا اطلاعیه های بعدی به چگونگی دیگر شکایت های قانونی پیگیری شده توسط اینجانب علیه مجرمین  مورد اشاره پرداخته خواهد شد .

5 -   لازم است به منظور پیگیری فراگیر تا تصمیم سازی جامع ، افراد یا نمایندگان احزاب و سازمان های توانمند اعلام آمادگی کنند   که هسته مرکزی ایجاد کمپین جهت سامان دادن به فراخوان ، عملاً تشکیل گردد .

با  تشکر

داود  موسی رضائی
دارای کدملی شماره   1 390456 - 387
تاریخ 24/8/1389 شمسی برابر با 11/15/2010 میلادی


تلفن تماس :  009647705541287                                                        پست الکترونیک :   davood.rezaee@yahoo.com
 


No comments:

Post a Comment