سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, November 12, 2010

چگونه روی یک آخوند پررو را کم کنیم


اقدام همگانی برای پاسخ گویی به به اهانت آخوند نماینده کهگیلویه به هموطنانی که انگشت خود را از دست داده اند

پس از انتشار خبر قطع انگشتان بیش از سی نفر در روستایی در کهگلیویه و بویر احمد نماینده ی این استان در مجلس که آخوند جنایتکاری به اسم محمدعلی بزرگواری است اظهار داشته است که روستاییان به جای استفاده از این وسیله که سبب خطر قطع انگشت می شود می توانند برای عبور از رودخانه شنا کنند. 

از کلیه هموطنانمان می خواهیم در پاسخ به ا...هانت و وقاحت این جرثومه ی پلید به وبسایت وی مراجعه و پاسخ لازم را به وی بدهند. سایت وی را با ایمیل های خود بمباران کنید و به این آخوند ضد مردمی نشان دهید که شما آن روستاییان انگشت از دست داده را تنها نمی گذارید. 
هم چنین کسانی می توانند شماره تلفن وی را در اختیار دیگران بگذارند لطفا اطلاع رسانی کنند 
برای دیدن اصل خبر از منبع دولتی به این لینک نگاه کنید 


برای تماس و ردیابی آخوند پلید محمد علی بزرگواری سایت زیر را ببینید


No comments:

Post a Comment