سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Tuesday, November 2, 2010

خشم پرسنل ارتش به دلیل قطع سهمیه نان صبحاانه ارتشی های کادر

خبر دریافتی از درون ارتش: وضعیت اقتصادی رژیم به قدری خراب است که سهم نان صبحانه ی پرسنل کادر ارتش را قطع کرده اند و به آنان گفته شده است که صبح ها باید برای خود نان خریداری کنند. این گزارش می گوید که کادرهای ارتش از این بابت بسیار ناراضی و خشمگین هستند.

2 comments:

  1. شما هم دست تان برسد هوا خوردن را هم قطع میکنید.

    ReplyDelete