سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, December 8, 2012

برون رفت از بن بست سکون در میان ایرانیان - تحلیلی بر اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی

www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
گفتگوی هفته – برنامه ای از فرناز اقبال 
گفتگو با دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: برون رفت از بن بست سکون در میان ایرانیان - تحلیلی بر اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی
www.radioetehad.com
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

No comments:

Post a Comment