سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, June 29, 2012

خودسازماندهی: هم تاکتیک هم استراتژی

برنامه زنده - هم اکنون
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: خودسازماندهی: هم تاکتیک هم استراتژی
www.radioetehad.com

مشخصات دریافت
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4
Radio Name: Radio Etehad RadioEtehad


No comments:

Post a Comment