سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, June 25, 2012

مقدمات کسب فرهیختگی


هم اکنون برنامه زنده

دکتر کورش عرفانی
در برنامه ی  کاوشگری جامعه
موضوع: مقدمات کسب فرهیختگی
در تلویزیون اندیشه
http://www.andisheh.tv


No comments:

Post a Comment