سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, June 12, 2011

جمعیت در میدان و خیابان انقلاب نیز در حال افزایش است
تجمع در اطراف پارک ساعی و به سمت ونک در حال گسترش است. ماموران وحشت زده در پارک ساعی 10-15 جوان را دستگیر کردند. پیاده روها مملو از جمعیت است. جمعیت در میدان و خیابان انقلاب نیز در حال افزایش است. از مردم خواسته شده از طریق پیاده روها خود را به ولیعصر و بعد به سوی ونک برسانند.

No comments:

Post a Comment