سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, June 12, 2011

این صفحه به طور مرتب با آخرین اخبار رسیده از داخل کشور به روز می شود
جمعیت بسیار زیادی از مردم در ولیعصر حضور پیدا کرده است. ماموران از زیادی جمعیت شوکه شده اند. 
به مردم توصیه می شود در ولیعصر و ونک حضور به هم رسانند. مردم منتظرند تا 40 دقیقه دیگر که هوا تاریک می شود شعار دادن و تجمع را آغاز کنند.

No comments:

Post a Comment