سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, June 12, 2011

تعداد مردم را بالغ بر 200 هزار نفر
یکی از حاضران در حد فاصل میدان ولیعصر و ونک تعداد مردم را بالغ بر 200 هزار نفر تخمین می زند که پراکنده در پیاده روها هستند. پیاده روها مملو از جمعیت است.
 ماموران امکان کنترل و هدایت مردم را دارند از دست می دهند. سفارش می کنند مردم به همین منطقه بروند تا جمعیت پرشمارتر شود.

No comments:

Post a Comment