سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, April 28, 2012


هم اکنون
دکتر کورش عرفانی و دکتر بیژن افتخاری
در برنامه ی تصویر آزادی
برنامه ی تلویزیونی سازمان خودرهاگران
در تلویزیون اندیشه
http://www.andisheh.tv

No comments:

Post a Comment