سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, February 28, 2011

فردا ورزشگاه آزادی: تظاهرات بزرگ برای آزادی

فردا سه شنبه 10 اسفند همزمان با تظاهرات اعتراضی مردم مسابقه ی فوتبال بین تیم استقلال و تیم الاسد قطر برگزار خواهد شد. پیشنهاد می شود که کنشگران جنبش به ورزشگاه بروند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور را در آنجا مطرح کنند و در پایان مسابقه نیز جمعیت را به سوی اعتراضات در میدان آزادی هدایت کنند. از حالا برنامه ریزی کنیم. بدانید که به دلیل حضور تیم خارجی و خبرنگاران خارجی کار سرکوب علنی در ورزشگاه آسان نخواهد
بود. در صورت لغو مسابقه نیر حرکت های اعتراضی طرفداران فوتبال به اعتراضات عمومی اضافه خواهد شدNo comments:

Post a Comment