سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Wednesday, February 2, 2011

شعار خودرهاگران بر خیابان های شهرهای ایرانی: امروز بن علی، فردا سید علی

شعار خودرهاگران بر خیابان های شهرهای ایرانی 
امروز بن علی، فردا سید علی 

روزنامه ی شرق الوسط گزارش داده است که شعار «امروز بن علی، فردا سید علی» توسط جوانان در خیابان های شهر پراکنده شده است. این شعار در روز 15 ژانویه توسط پوستر زیر در اینترنت پخش شد. روزنامه شرق الوسط می نویسد:« امروز بن علی فردا سید علی»، این شعاری است که در میان مردم کوچه و بازار در ایران رد و بدل می‌شود و بر دیوارها نوشته می‌شود و «سید علی» همان سید علی خامنه‌ای ولی‌فقیه است
http://khodrahagaran.org/Fa/?p=4380

http://khodrahagaran.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

1 comment: