سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, January 5, 2013

اقتصاد رو به فرپاشی - تحلیلی بر وقایع ایران در هفته گذشته


www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
گفتگوی هفته – برنامه ای از فرناز اقبال
گفتگو با بیژن افتخاری، کورش عرفانی و  کامران مهرپور
موضوع:
1. اقتصاد رو به فرپاشی
2. چرا انسانمداری
3. تحلیلی بر وقایع ایران در هفته گذشته
www.radioetehad.com
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Eteha

No comments:

Post a Comment