سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, November 25, 2012

عاشورای کساد، بی رونق و بی روح مردم گرسنهعاشورای کساد، بی رونق و بی روح مردم گرسنه
یکشنبه 5 آذر 1391
گزارشات رسیده از سراسر ایران حاکیست که عاشورای امسال یکی از سردترین و بی روح ترین عاشوراهای سال های اخیر بوده است. فضای شهرها سوت و کور گزارش شده است. تعداد دسته های عزاداری هرگز تا این حد کم نبوده است و در درون دسته ها تعداد شرکت کنندگان کمتر از همیشه بوده است. یک گزارش می گفت که در بعضی موارد کار به استهزاء کشیده شده است. به طور مثال دسته ای به راه افتاده و فقط شامل چند نفر در زیر علامت دسته و چند نفر هم مشغول کوبیدن طبل و سنج بوده است و کسی برای سینه یا زنجیر زدن حضور نداشته است.
در بسیاری از خیابان ها وضعیت طوری بوده که تعداد کسانی که برای سرگرمی و تماشا در کنار خیابان ایستاده بوده اند چند ده برابر کسانی بوده است که در وسط خیابان مشغول عزاداری بوده اند. در بسیاری موارد سپاه خود وارد عمل شده است و با به کارگیری سیستم های صوتی و دادن غذای رایگان سعی داشته است که تعدادی را در دسته های عزاداری تحت کنترل خود جمع کند.
موج مردم گرسنه با قابلمه ها و برخی حتی با سوارکردن قابلمه روی موتورهای خود از این خیابان به آن خیابان می روند تا برای روزهای آینده ی خود غذای نذری دریافت کنند. خیابان ها پر از پلیس و نیروهای امنیتی است تا مبادا گرسنگان به حرکتی دست بزنند.
یک جوان از ایران می نویسد:« البته از واقعیت نباید دور شد که امسال کم رنگترین حظور در تکایا و حسینه ها و مساجد را مردم داشتند . سالهای قبل صدای عربده های مداحین و صدای گوش خراش تبل و سنج و زنجیر و سینه زنی ها یک لحظه قطع نمی شد اما امسال هیچ خبری نیست . فقط هر جا غذا می دهند صفهای طولانی تشکیل شده دو برابر سال قبل ».
به این ترتیب این نمایش مذهبی نیز جایگاه و ارزش خود را از دست داده است. جوانان از این فرصت برای یافتن دوست دختر و پسر استفاده می کنند و به گفته ی یک منبع داخلی فروش لوازم آرایش در ایام محرم دو تا سه برابر می شود. در سایه فقر و گرسنگی و بیکاری و پوچی مردم، مراسم محرم را نیز می توان پایان یافته و تمام شده حساب کرد.
No comments:

Post a Comment